Strefa Odnowy Wiary  

Kolejne spotkanie: ?.

 czyli kontynuacja SOW-y dla Oazowiczów.

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie w Strefie Odnowy Wiary, w ramach którego odbędą się warsztaty modlitwy uwielbieniowej. Poprowadzi je dla nas wspólnota "Poznanie" wraz z ks. Radosławem Rafałem MSF.

    Plan:
    18:00–20:00: Warsztaty modlitwy uwielbieniowej (sala A)
    20:15–21:15: Msza Święta wraz z konferencją "W mocy uwielbienia" (kaplica)

Spotkanie modlitewne odbywa się, jak zawsze, na Wydziale Teologicznym (ul. Wieżowa 2/4). Udział w warsztatach jest         bezpłatny.

TERMINY I PRELEGENCI:

  • 27.10.2015 - ks. Marek Marcinkowski: ”Duch przychodzi z pomocą naszej słabości (Rz 8,26) – jak modlić się w Duchu Świętym?” 
  • 15.12.2015 - ks. Piotr Mańczak: "Boże Miłosierdzie"
  • 12.01.2016ks. Kazimierz Pachciarz: "Chrystus Sługa"
  • 09.02.2016 - ks. Kamil Szymczak SAC:  "Jezus uzdrawia"
  • 08.03.2016 - ks. Andrzej Łysy TChr - "Objawienie Bożego Miłosierdzia"
  • 12.04.2016ks. Daniel Wachowiak: "Wiara a uczucia"

 ks. Radosław Rafał MSF: "Modlitwa uwiebienia"

Dla wielu katolików modlitwa uwielbienia pozostaje wciąż nieodkryta. Najpopularniejszą i często jedyną – lub prawie jedyną – praktykowaną formą rozmowy z Panem Bogiem pozostaje modlitwa prośby – od święta przeplatana dziękczynieniem.

Katechizm przypomina nam, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (KKK 2639). Innymi słowy, uwielbienie jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy.

 ks. Daniel Wachowiak: "Wiara a uczucia"

Wiara rodzi się ze słuchania, w intelekcie. Nie jest to wcale kwestia nastroju i uczuć, choć i one odegrają swoją rolę. Ale najpierw musi być Słowo Boże. 

Wiara nigdy nie zaczyna się od abstrakcji, lecz od życia, od jakiegoś duchowego głodu, od pytań, nieraz od kryzysów albo od niezaspokojonych tęsknot i potrzeb człowieka. Dopiero wtedy jesteśmy autentyczni i gotowi do szczerego, zaangażowanego dialogu z Bogiem.

 ks. Andrzej Łysy TChr - "Objawienie Bożego Miłosierdzia"

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna – powie Autor Listu do Hebrajczyków. Przez Chrystusa i w Nim Bóg najpełniej objawił tajemnicę swej miłosiernej miłości. Jezus Chrystus jest Wcielonym Miłosierdziem – napisze św. Siostra Faustyna.  

   ks.Kamil Szymczak SAC:  "Jezus uzdrawia"

  ks.Kamil Szymczak SAC:  "Jezus uzdrawia"

Aby uzdrowienie się dokonało, ważna jest wiara. Przykładem kobieta, która dotknęła szaty Jezusa. – Wiara umożliwia działanie Pana Boga. Trzeba jednak pamiętać, że wierzący zawdzięcza cud nie sobie, lecz Bogu. Na przykład kiedy człowiek tonie, ktoś, kto chce mu pomóc, wyciąga w jego kierunku rękę. Tonący, jeśli chce przeżyć, musi ją chwycić. Podobnie jest w przypadku działania łaski Bożej. Bóg zsyła człowiekowi pomoc, daje pewne predyspozycje do działania, ale człowiek musi się na nie otworzyć. Z uzdrowieniami jest tak samo. Jezus wyciąga uzdrawiającą rękę, ale człowiek musi ją chwycić. To właśnie możemy nazwać wiarą. Ona otwiera drzwi Jezusowi, który przychodzi ze swą uzdrawiającą mocą

 12.01.2016 - ks. Kazimierz Pachciarz: "Chrystus Sługa"

15.12.2015 - ks. Piotr Mańczak: "Boże Miłosierdzie"

 27.10.2015 - ks. Marek Marcinkowski

Kościół jako wspólnota: ks. Dariusz Piasecki

Kościół to spotkanie ludzi przy ognisku, ludzi zziębniętych, ludzi, którzy tęsknią za światłem i ciepłem. Tym ogniskiem jest sam Bóg. On jest światłością świata. Ludzie podchodzą i powoli rozgrzewają swoje ręce i serce. Przeżywając spotkanie przy tym ognisku, widzą radość tych, którzy do ogniska wcześniej dotarli. Jest to wielkie wydarzenie. To moment dostrzeżenia Kościoła.