Seminarium Odnowy Wiary  

"Chodzić w Duchu Świętym":  ks. Mirosław Tykfer 

Niech Maryja uczy nas, co znaczy żyć w Duchu Świętym i co znaczy przyjmować nowość Boga w naszym życiu. Ona poczęła Jezusa mocą Ducha Świętego, każdy chrześcijanin, każdy z nas jest powołany do przyjmowania Słowa Bożego, przyjmowania Jezusa do serca, aby następnie nieść Go wszystkim. Maria przyzywała Ducha wraz z Apostołami w Wieczerniku, także i my, za każdym razem, gdy gromadzimy się na modlitwie, jesteśmy wspierani przez duchową obecność Matki Jezusa, abyśmy otrzymali dar Ducha Świętego i mieli siłę dawać świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie.

 Homilia -  ks. Mirosław Tykfer

"Chodzić w Duchu Świętym":  ks. Mirosław Tykfer

SOW notatnik uczestnika - Tydzień 8 (format pdf) 

 
 
Stats