Seminarium Odnowy Wiary  

"Zawierzyć Jezusowi" -  ks. Krzysztof Różański

  Pierwszymi elementami powierzenia się Jezusowi są: szukanie Go, słuchanie Jego słowa i wpatrywanie się w Niego. Na pozór to niewiele, jednakże jest to rzecz kapitalnej wagi, bez której cała reszta jest niemożliwa.

 

 Homilia -  ks. Krzysztof Różański

 "Zawierzyć Jezusowi":  ks. Krzysztof Różański

SOW notatnik uczestnika - Tydzień 6 (format pdf)

 
 
Stats