Seminarium Odnowy Wiary  

SOW – co to takiego?

      Seminarium Odnowy Wiary (SOW), to intensywne rekolekcje w życiu codziennym, czas odnawiania i odbudowywania swojego życia wiary, relacji z Jezusem, otwierania się na łaskę oraz charyzmaty Ducha Świętego, odnajdywania swojego miejsca służby we wspólnocie Kościoła.

        Cykl dziesięciu cotygodniowych spotkań rozpoczyna się w Wielkim Poście i trwa przez Okres Wielkanocny, kończąc przed niedzielą Zesłania Ducha Świętego. Na każde spotkanie składa się Eucharystia, wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, konferencja i dzielenie w grupach owocami działania łaski.

        Tematy poszczególnych tygodni Seminarium to:

            1. Powrót do źródeł - modlitwa

            2. Prawdziwy obraz Boga

            3. Powrót z grzechu do wolności

            4. Uzdrowienie w mocy Jezusa

            5. Rozeznanie duchowe

            6. Zawierzyć Jezusowi

            7. Obdarowanie w Duchu Świętym

            8. Chodzić w Duchu Świętym

            9. Żyć z Maryją w Duchu Świętym

           10. Kościół jako wspólnota

       Uczestnicy SOW są zaproszeni do indywidualnej pracy duchowej. Otrzymują pomoce do pielęgnowania swojej osobistej relacji ze Słowem Bożym na modlitwie. W trakcie Seminarium mają miejsce dwa istotne wydarzenia, w których uczestnicy w duchu wolności biorą udział: modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne oraz modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego (w formie dnia skupienia).

       Materiały dotyczące SOW zostały opracowane przez Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w Katowicach.

 
Stats