Seminarium Odnowy Wiary  

Biblia:

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: "Jak czytać Pismo Święte"

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: "Tłumaczenia a oryginał"

"Rozmównica" - Metody czytania Pisma Świętego

Telewizyjny Uniwersytet Biblijny: "Jak rozumieć natchnienie biblijne"

Telwizyjny Uniwersytet Biblijny / Krąg biblijny

Metoda studium biblijnego B-C-J 

 Moditwa Ewangelią na każdy dzień

Stats