Seminarium Odnowy Wiary  

Bóg ma moc

       W Seminarium Odnowy Wiary uczestniczyłam kilka lat temu. Dziesięć kolejnych tygodni codziennej pracy przyczyniło się do pięknego rozwoju życia duchowego. Czułam, że moim małym wysiłkom towarzyszyła wielka moc Boga i potężna siła wspólnoty. Duch Święty otwierał mnie na Słowo Boże, które padając na glebę mojego serca nie pozostawało bezowocne. Doświadczyłam, że Bóg ma moc rozświetlać mroki mojego życia, ma moc je przemieniać, uzdrawiać. Na nowo odkryłam wiarę jako relację, jako spotkanie z żywym i kochającym mnie Bogiem. Przeżyte Seminarium przyczyniło się do umocnienia mojego zaufania Bogu, napełniło radością z wyznawanej wiary i dodało odwagi do dawania świadectwa. Pozostaje dla mnie cennym darem, a jego owoce trwają do dziś.

Maria

 
Stats